Starosta Pavel Kočárek
Místostarosta Eva Slatkovská

Člen zastupitelstva Ing. Martin Brož
Člen zastupitelstva Anna Miltová
Člen zastupitelstva Václav Pytlík
Člen zastupitelstva Ing. Václav Soukup

Člen zastupitelstva Bc. Josef Toman

 
Zastupitelstvo tvoří 7 členů.

Údaje k datu 29.10.2018


Zřízené výbory zastupitelstva (tříčlenné):


Kontrolní výbor

předseda Bc. Josef Toman

Finanční výbor

předseda Ing. Václav Soukup

Výbor pro výstavbu a ÚPL

předseda Václav Pytlík

Výbor pro životní prostředí

předseda Ing. Martin Brož

Výbor kulturně-sociální

předseda Anna Miltová