Poskytnuté informace (z.č. 106/1999 Sb.)

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.06.2018 - Poskytnutá informace z 106/99
uživatel

Dokumenty rozpočtového hospodaření (schválené)

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.01.2020 - Střednědobý výhled rozpočtu 2021/2024 schválený
uživatel
03.01.2020 - Rozpočet obce na r. 2020 - schválený
uživatel
31.12.2019 - DSO HBPK - informace - schválený rozpočet na r. 2020
uživatel
27.06.2019 30.06.2020 HBPK - Informace o schválení ZÚ 2018
uživatel
26.06.2019 - Schválený Závěrečný účet obce za r. 2018 vč. příloh
uživatel
28.11.2018 - Schválená pravidla pro rozpočtové provizorium
uživatel
05.01.2018 - Informace o schválení SVR DSO HBPK na období 2019/2023
uživatel

Dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.05.2020 06.06.2020 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce 5.6..2020 + navržený program
uživatel
28.05.2020 15.06.2020 Veřejná vyhl. MěÚ Rokycany - ozn. o zahájení řízení Pokládka HDPE a MT RD Klabava
uživatel
20.05.2020 06.06.2020 Návrh Závěrečného účtu obce za r. 2019
uživatel
20.05.2020 13.06.2020 Návrh Závěrečného účtu DSO HBPK za r. 2019
uživatel
30.04.2020 01.06.2020 Celkové vyúčtování ceny pro vodné za r. 2019
uživatel
16.03.2020 - Přehledně - Co vláda zakázala a povolila spolu s omezením volného pohybu osob
uživatel
03.01.2020 - Kalkulace ceny vodného 2020
uživatel
11.09.2019 31.12.2022 MZe ČR - OOP kůrovec - dodatek
uživatel
09.04.2019 31.12.2022 MZe ČR - OOP kůrovec
uživatel
20.10.2015 31.12.2023 Výzva UZSVM - agenda nedostatečně určitě označených vlastníků v KN
uživatel