Aukční vyhláška UZSVM na p.p.č. 76/8 a 76/10 v k.ú. Klabava

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.03.2021

Sejmuto: 21.04.2021

Zveřejnil (zodpovídá): uživatel