Veř. vyhl. - Záměr prodeje části pozemku p.č. 454 v k. ú. Klabava

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.07.2020

Sejmuto: 05.08.2020

Zveřejnil (zodpovídá): uživatel