Návrh Závěrečného účtu obce za r. 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.05.2020

Sejmuto: 06.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): uživatel