Podnikáte v Klabavě a máte zájem o bezplatné zveřejnění informací o Vaší firmě na webových stránkách obce, aby Vás Vaši klienti snáze mohli kontaktovat?

Je to jednoduché, pokud na elektronickou adresu obce zašlete údaje ke zveřejnění v rozsahu:

- Název firmy

- kontaktní údaje: adresa, telefon, e-mail, webové stránky

- stručný popis činnosti

- 1 obrázek ve formátu .jpg (např. foto výrobků, provozovny atd.),

Zdarma tyto údaje uveřejníme na webu obce v sekci "Firmy a služby" .Nabídka podnikatelům