Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.06.2018 18.06.2018 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce 18.6.2018 + navržený program
uživatel
14.05.2018 31.05.2018 VV FÚ pro PK - Daň z nemovitých věcí 2018
uživatel
14.05.2018 30.05.2018 Vyúčtování ceny vodného za r. 2017
uživatel
14.05.2018 30.05.2018 Veřejná vyhláška - záměr pronájmu čp. 71 (nebytové prostory) y
uživatel
28.03.2018 13.04.2018 KUPK - veř.vyhl. - veřejné projednání návrhu aktualizace č. 2 ZUR PK
uživatel
21.03.2018 29.03.2018 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce 29.3.2018 + navržený program
uživatel
15.03.2018 16.04.2018 Kalkulace ceny vodného vodovod Klabava na r. 2018
uživatel
13.03.2018 29.03.2018 KÚPK - Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa (kůrovec)
uživatel
20.02.2018 08.03.2018 KÚPK - Veř.vyhl. návrh aktualizace č.4 zásad rozvoje PK
uživatel
05.02.2018 20.02.2018 UZSVM - výběrové řízení prodej nemovitosti čp. 89
uživatel
17.01.2018 29.01.2018 OznÁmení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR
uživatel
19.12.2017 04.01.2018 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2017 + navržený program jednání
uživatel
15.12.2017 31.12.2017 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb
uživatel
15.12.2017 31.12.2017 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
uživatel
13.12.2017 29.12.2017 Návrh rozpočtu obce na r. 2018
uživatel
13.12.2017 29.12.2017 Příloha Návrhu rozpočtu obce na r. 2018 - Výkaz FIN 2-12 M
uživatel
01.12.2017 17.12.2017 Pozvánka na vánoční jógování 9.12.2017
uživatel
01.12.2017 17.12.2017 Pozvánka na Mikulášskou nadílku 10.12.2017
uživatel
01.12.2017 17.12.2017 Pozvánka na zpívání u stromečku 17.12.2017
uživatel
01.12.2017 17.12.2017 Nabídka kalendáře na r. 2018 s fotografiemi obce
uživatel