Návrh Závěrečného účtu obce za r. 2017 vč příloh

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.06.2018

Sejmuto: 19.06.2018

Zveřejnil (zodpovídá): uživatel