Kontejner na tuky z domácností je nově k dispozici u BIO kontejneru

Jak správně postupovat při likvidaci tuků či olejů?

Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno beze zbytků potravin) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob. Je zakázáno oleje a tuky vkládat ve skleněných láhvích, které se mohou rozbít a dojde tak ke znehodnocení skleněnými střepy.

Do sběrné nádoby se odkládá olej v  pevně uzavřené PET láhvi – NEVYLÉVAT VOLNĚ!

Do nádoby nepatří

- prázdné obaly od olejů a tuků

- technické oleje maziva a kapaliny (např. motorové, převodové atd.)